Vyšetrenie / diagnostika​

Vyšetrenie / diagnostika

Komplexné vyšetrenie fyzioterapeutom

Fyzioterapeut vykoná komplexné vyšetrenie vášho pohybového aparátu, ktoré odhalí príčinu vašich ťažkostí. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú anamnézu, rozhovor s pacientom, ktorý opisuje svoje zdravotné ťažkosti, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, vyšetrenie pohybových stereotypov, špecifické testy, vyšetrenie prístrojom PRESS-CAM, APECS analýza, vyšetrenie stereotypu dýchania a mnohé iné podľa uváženia fyzioterapeuta.

Na základe vyšetrenia fyzioterapeut s ohľadom na individuálne potreby pacienta odporučí najvhodnejší    postup na odstránenie problematického stavu.

Diagnostika a individuálne vyšetrenie prebiehajú so vzdelaným fyzioterapeutom. Diagnostika a terapie odporučené fyzioterapeutom prebiehajú v našom zariadení pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta.

Vyšetrenie chodidla

Chodidlo tvorí základ opory ľudského tela. Ak je naša opora nedostatočná, postupne sa začnú prejavovať problémy na osovom aparáte. Predstavte si automobil so štyrmi kolesami, pričom jedno predné koleso bude o niečo väčšie. Začne dochádzať k nadmernému opotrebovaniu. Avšak preťaženie nebude len na kolese, ktoré má inú veľkosť, ale postupne vznikne problém na celej prednej osi, začne sa preťažovať riadenie.

Presne na tomto princípe funguje aj naše ľudské telo. Ale namiesto iného rozmeru kolesa ide o vrodené, získané alebo štrukturálne zmeny ako napríklad rozdielna dĺžka končatín, kratšie metatarzálne kostičky alebo pokles pozdĺžnej či priečnej klenby. Tieto rozdiely nemusia byť vnímané a pociťované ako bolestivosť v chodidle.

Veľakrát však zapríčiňujú problémy v členkových, kolenných či bedrových kĺboch. Základom správnej diagnostiky je ich odhaliť a napraviť.

Kedy absolvovať diagnostiku chodidla?

Diagnostiku chodidla je vhodné absolvovať, ak vás trápi bolesť chodidiel, členkových, kolenných, bedrových kĺbov či chrbtice.

Vhodná je tiež pre:

 • rekreačných športovcov, ktorí trpia preťaženými svalovými skupinami v dôsledku nadmerného zaťaženia pri športe,
 • mamičky alebo budúce mamičky, u ktorých dochádza vplyvom tehotenstva k nadmernému povoľovaniu kĺbov a veľakrát k padnutiu klenby a predĺženiu chodidla,
 • po operácií, v rámci odstránenia bolestivosti a prinavrátenia funkčnosti chodidla,
 • deti, u ktorých dochádza k padaniu priečnej či pozdĺžnej klenby nohy alebo bolestivosti v rámci vývoja postúry.

Diagnostika chodidla

Pri diagnostike chodidla je potrebné sústrediť sa na každý detail, preto jej venujeme dostatok času. Opäť sa sústredíme na nájdenie príčiny vzniku problému a následne na terapiu.

Ako vyšetrujeme na diagnostike chodidla?

Zhodnotenie stavu chodidla u nás zabezpečí naozaj individuálny prístup ku každému chodidlu. Medzi hlavné ukazovatele pri diagnostike chodidla patrí:

Dĺžka končatín

Ľudské telo má rado symetriu, či už v kľude alebo v pohybe. Rozdielna dĺžka dolných končatín môže zapríčiniť, že táto symetria bude narušená a to nielen v oblasti dolných končatín, ale aj v oblasti panvy a chrbtice.

Vyšetrenie chodidla pomocou prístroja SIDAS PRESSCAM

Press-cam V5 je tlakové zariadenie pomocou ktorého je možné urobiť statickú, dynamickú a posturálnu analýzu chodidla, určiť asymetriu zaťaženia dolných končatín a možné osové vychýlenia.

Typológia chodidla

Každá noha má rovnaký počet kostí, svalov a väzov. Tvar, dĺžka a uloženie týchto štruktúr je v každej nohe iné, preto sa hovorí o istej typológii chodidla, ktoré aj podmieňuje ďalší pohyb končatiny. Zo zozbieraných informácií určíme vhodnosť / nevhodnosť a aj množstvo korekcie, aby bola zabezpečená postupná úprava chodidla.

Ďalší postup po diagnostike chodidla?

Po diagnostike chodidla určíme ďalší postup fyzioterapie, odporučíme správnu obuv, prípadne odporučíme kompenzačné pomôcky a odpovieme na všetky vaše otázky.

Diagnostika a fyzioterapeutické vyšetrenie dieťaťa od 3 rokov do 15 rokov

V našom zariadení kladieme dôraz na individuálny prístup k terapii pacienta, preto je vstupná diagnostika podmienkou pre ďalšiu spoluprácu v rámci individuálnych terapií a tréningov. Naši fyzioterapeuti vykonajú podrobnú a komplexnú analýzu stavu každého pacienta a vypracujú fyzioterapeutický plán.

U detí k problémom veľkou časťou prispieva aj dnešná doba. Deti trávia veľa času sedením pri domácich úlohách, v aute, pri mobiloch a tabletoch a pohybu je čoraz menej, čo môže spôsobiť neideálne držanie tela (postúru).Telo si teda osvojuje neideálne pohybové návyky a prenesie si ich do dospelosti. Detská fyzioterapia je veľmi dôležitá z hľadiska zdravého vývoja dieťaťa. Pomáha predchádzať problémom, ktoré v súčasnosti trápia veľkú časť dospelých.

Zlepšuje kvalitu života a učí nielen deti, ale aj rodičov, ako čo najideálnejšie používať svoje telo.

Komplexné fyzioterapeutické vyšetrenie

Fyzioterapeut vykoná komplexné vyšetrenie pohybového aparátu Vášho dieťaťa, ktoré odhalí príčinu ťažkostí. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú anamnézu, rozhovor s rodičom, ktorý opisuje zdravotné ťažkosti dieťaťa, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, vyšetrenie pohybových stereotypov, špecifické testy, vyšetrenie prístrojom PRESS-CAM, APECS analýza, vyšetrenie stereotypu dýchania a mnohé iné podľa uváženia fyzioterapeuta.

Na základe vyšetrenia fyzioterapeut s ohľadom na individuálne potreby dieťaťa odporučí najvhodnejší postup na odstránenie problematického stavu.

Najčastejšie problémy s ktorými ku nám prichádza detský pacient:

 • spadnutá priečna/ pozdĺžna klenba
 • chybné držanie tela
 • skolióza
 • bolestivé a poúrazové stavy
 • pooperačné stavy
 • valgózne a varózne postavenie dolných končatín ( nohy do X, nohy do O)
 • syndróm pretrénovania u detských športovcov

Vyšetrenie detského pacienta a následná terapia má svoje špecifiká a vo väčšine prípadov prebieha formou hry.

Diagnostika a individuálne terapie prebiehajú so vzdelaným fyzioterapeutom. Diagnostika a terapie odporučené fyzioterapeutom prebiehajú v našom zariadení pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta pracujúceho s detskými pacientmi.

Vyšetrenie kĺbov fyzioterapeutom

Pri vyšetrení kĺbneho aparátu pacienta sa opierame o vedomosti vychádzajúce zo svetoznámeho Mulligan konceptu. Mulligan koncept je kombinácia aktívneho a pasívneho prístupu ku klientovi, vďaka ktorému je možné dosiahnuť viditeľné výsledky už po aplikácii prvej terapie. Aplikované metodiky sú úplne bezbolestné. Ide o manuálny postup, ktorý pracuje na báze zlepšenia zdravotného stav pri rôznych problémoch. Terapiou dochádza k spojeniu pasívnych a aktívnych prístupov fyzioterapeuta pri súčasnom aktívnom pohybe pacienta. Základným princípom terapie je, že pohyb nikdy nesmie spôsobovať bolesť alebo dráždenie.

Počas vyšetrenia sme schopní identifikovať symptómy obmedzenie kĺbovej pohyblivosti, bolesť pri pohybe alebo bolesť pri špecifických funkčných aktivitách .Techniky pasívnej kĺbovej mobilizácie vychádzajú z princípov Kaltenborna, avšak musia byť bezbolestné

 • Indikáciami pre vyšetrenie kĺbov:
 • bolestivé svalové stavy, kĺbové blokády
 • zvýšenie rozsahu pohybu po rôznych úrazoch a operáciách
 • odstránenie svalových bolestí a obmedzení v pohybe
 • asymetrie, posuny stavcov a panvy