Ashtanga Joga

Ashtanga joga sa dá charakterizovaná ako prepracovaná filozofia, psychológia, ale aj duchovná a etická disciplína spojená so sofistikovaným cvičením a dýchaním. Majstri jogíni už dávno vytvorili postupy a systémy na to, aby sme sa vedeli vysporiadať s našimi problémami a situáciami, ktorým čelíme. K takýmto systémom patrí aj Ashtanga joga.

Moderná joga pre dnešnú dobu

Cvičenie power jogy zlepšuje prepojenie pohybového aparátu a centrálnej nervovej sústavy. Pomáha odstraňovať nesprávne pohybové návyky a svalové dysbalancie a zároveň zlepšuje fyzickú kondíciu, pomáha odbúravať stres a zlepšuje koncentráciu.

Dnešný životný štýl s nevyváženou stravou, nedostatkom pohybu a stresom vedie často k depresiám, psychosomatickým ochoreniam, či zanedbávaniu fyzickej kondície. Jedným z dôvodov, prečo sa power joga stáva stále populárnejšou je práve zlepšovanie fyzickej kondície, získanie pocitu harmónie a radosti z pohybu.

Ashtanga joga – osem stupňov

Ashtanga v Sanskrite, jazyku starovekej Indie znamená osem vetiev. Ashta znamená osem, Anga je časť, súčasť, vetva. Ashtanga joga teda má osem súčastí, osem vetiev. Pred viac ako 2 000 rokmi to takto upresnil Patandžáli – kodifikátor jogy a autor joga sutier.

Každý krok v Astanga joge je potrebné zvládnuť skôr, než sa pustíme do ďalšej vetvy. Osem vetiev nasleduje v tomto poradí:

Yama

– kódex pravidiel, ako by sme sa mali správať k okolitému svetu. Obsahuje päť konkrétnych odporúčaní.

Niyama

– súhrm piatich odporúčaní, ktoré praktizujeme aj keď sme sami a nikto nás nepozoruje a neposudzuje.

Ásana

– predstavuje to, čo väčšina z nás vníma ako jogu. Ásana sú jednotlivé polohy, cvičenia, zostavy. Cvičenia sú samozrejme neoddeliteľnou integrálnou súčasťou jogy, ale v Ashatnga joge je to  len tretia vetva z celkových ôsmich.

Pranajáma

– sa zaoberá silou a životnou energiou. Sila sa dá kontrolovať dychom a dychovými cvičeniami.

Pratyahara

– nezávislosť od vonkajších vnemov, podnetov a stimulov, ktoré pôsobia na telesné zmysly.

Dharána

– koncentrácia, sústredenie pozornosti na daný objekt nášho vedomia. Snaha, úsilie udržať pozornosť mysle na vhodne vybranom objekte, pričom telo je v meditačnej polohe.

Dhajána

– meditácia, cvičenie prehĺbenej sústredenosti. Myseľ sa upriamuje na jeden objekt, spoznáva ho a odhaľuje jeho podstatu.

Samádhí

– stav osvietenia, číreho vedomia. Stráca sa naše ja a zabúdame sami na seba. Tento stav nám umožňuje realitu a veci také, aké sú. Bez podfarbenia a deformácií mysle.

Ashtanga joga a jej benefity

Pravidelné cvičenie astanga jogy prináša množstvo benefitov pre telo aj myseľ. Tu je aspoň niekoľko z nich:

Ashtanga joga a špecifické dýchanie

Ashtanga joga má svoj špecifický druh dýchania. Volá sa “Free Sound Breathing”, čo znamená “voľné hlasné dýchanie”. Je odrazom emócií. Keď sa naučíte ovládať dych, naučíte sa ovládať svoje telo aj myseľ. Zvuk dychu je dôležitý. Počúvate ho počas celej doby cvičenia a dáva odpoveď na kvalitu cvičenia. 

Dĺžka jedného nádychu by sa mala vždy rovnať nasledujúcemu výdychu. Dych sa nikdy nezadržiava. Dýcha sa vždy iba do pľúc, teda do hrudného koša, nie do brucha. „Voľné hlasné dýchanie“ je hrejivý štýl dýchania, ktoré poháňa vnútorné teplo. Telo sa počas cvičenia začne značne potiť. Každý výdych odvedie z tela cez pot oveľa viac toxínov ako pri bežnom dýchaní.

Jednotlivé ásany – pozície sú medzi sebou prepojené dynamickým prvkom, tzv. vinyasou, čo radí Ashtangu k náročnejším štýlom jogy. Spojenie vinyasy s rytmickým hlbokým dychom vytvára tok energie, okysličuje a vyživuje orgány, uvoľňuje nežiadúce toxíny a čistí nervový systém. Celá sekvencia prostredníctvom svojich nemenných pozícií krásne ukáže osobný pokrok, ktorý telo po pravidelnom cvičení určite dosiahne.

Pridajte sa k nám

Asthanga joga je populárna a vyhľadávaná forma cvičenia, ktorá predstavuje cestu k rovnováhe a uvoľnenie mysle a tela. Príďte si k nám zacvičiť Ashtanga jogu aj vy. Uvidíte že sa rýchlo stane súčasťou aj vašej cesty.