Tréningy

Individuálne tréningy

Výhodou tejto voľby je časová flexibilita, kedy si klient spolu s trénerom dohodnú spoločný čas cvičenia, zameranie tréningu a očakávané výsledky spoločného cvičenia. 

Ide o osobný kontakt medzi cvičiacim a lektorom. 

Individuálny tréning u nás prebieha buď v priestore v Jógovni alebo vo Funkčnej miestnoti.

Tréner a cvičiaci sú v priestoroch  osamote, čím sa samotné cvičenie stáva oveľa komfortnejšie. 

Tréner pracuje s klientom po dobu, ktorú si samy dohodnú, vypracováva si individuálne plány pre klientov, sleduje, či sa malé dohodnuté ciele  plnia a tým sa dostávajú k požadovanému výsledku. 

Na výber máte zo všetkých hodín, ktoré u nás v centre ponúkame 

Yoga s lektorom – Zdravá joga (fyzioterapeutická joga), Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Power Yoga 

Tréning s Fyzioterapeutom alebo trénerom – Fyzio tréning, DNS, SM Systém atď.

Pilates, Funkčný tréning, kondičný tréning, pohybový a strečingový tréning.

SKUPINOVÝ TRÉNING

Základom skupinového cvičenia je skupina ľudí , ktorá vykonáva spoločnú športovú aktivitu.

V kolektívnom cvičení jednoduchšie ventilujeme, načerpávame dobrú náladu od ostatných, spoznávame sa s novými ľuďmi, redukujeme stres, prekonávame svoje vlastné limity, zlepšujeme svoju sebadôveru a navzájom sa motivujeme.

Prosto a jednoducho ide o to byť v spoločnosti ľudí, ktorých baví to isté čo teba. 

U nás v centre si môže vybrať nasledovné : Zdravý chrbát, Zdravá yoga, Power yoga,Yoga pre začiatočníkov, Vinyasa Flow Yoga, Zdravý chrbát,  SM systém a Silový tréning. 

FUNKČNÝ TRÉNING

Funkčné tréningy sa sústreďujú na viacero aspektov ako je flexibilita, sila, vytrvalosť  či koordináciu   pohybu. 

Dynamika a kvalita pohybu je presne to čo na týchto hodinách viete nájsť.

Ich hlavným cieľom je ,,sfunkčniť´´ telo cez spevnenie jeho stredu, zlepšenia kondície, posilnenia svalstva či rozvinutia flexibility a dobrej koordinácie pohybu. 

Využívaná je najmä váha vlastného tela v kombinácii s pomôckami ako sú činky, expandery, TRX či švihadlo. 

Tým, že cviky je možné upravovať v priebehu hodiny individuálne, vhodný je rovnako tak pre športovcov ako aj pre ľudí so sedavým zamestnaním, či so zlými pohybovými návykmi. 

Odbornosť našich trénerov sa pravidelne zvyšuje, tým pádom môže klient očakávať výborný, technicky kvalitný tréning, šitý na jeho potreby v kamarátskej atmosfére.

Našou ideou je  vytvárať kvalitu rovnako ako aj pohodu na pracovisku/cvičisku, s ktorou sa požadovaný výsledok dostaví oveľa rýchlejšie so zachovaním alebo vytvorením radosti z pohybu.

KONDIČNÝ TRÉNING

Hodiny sú zamerané na rozvoj kondičných schopností klienta. 

Pozitívny je  pokles srdečnej frekvencie, celkové zlepšenie činnosti organizmu, kompenzácia negatívnych vplyvov sedavého zamestnania.

Tréneri počas hodín striedajú viaceré metódy pre rozvoj kondície ako Tabata, HIT, Kkruhový tréning, …

Cvičíme v plne vybavenej funkčnej miestnosti alebo v prípade dobrého počasia obúvame tenisky a ideme von. 

Muž či žena, mladší alebo starší – je to jedno – mať dobrú kondíciu sa zíde v každom veku. 

PILATES

Táto metóda bola vytvorená Josephom Pilatesom v Nemecku. V detstve býval chorľavý, trpel astmou a reumatickými bolesťami. Svojim cvičením však prekročil vlastné fyzické limity. Venoval sa lyžovaniu, potápaniu a gymnastike z čoho odoberal pohyby  a pomaly zostavoval svoj vlastný koncept. Postupne vytvoril metódu, ktorá nesie jeho meno a  využívaná je dodnes. 

Podstatou Pilates metódy je pracovať ,,zvnútra von´´ teda od vnútorných svalových skupín k vonkajším. Všetky cviky sa začínajú od centra tela , sú vykonávané kontrolovane a plynule, čo je nevyhnutné pri prevencii úrazov. 

Táto metóda ma rekondičné, regeneračné a kompenzačné účinky pre všetky vrstvy rekreačnej populácie. Vhodnou je aj ako doplnok pre profesionálnych športovcov , či ako súčasť rehabilitácie pri zdravotných problémoch. 

Má 6 princípov: dýchanie, centrum, koncentrácia, kontrola, presnosť a plynulosť. 

Zlepšuje ohybnosť tela, vytrvalosť, dýchanie a v neposlednom rade telesný vzhľad. 

Posledným faktom, ktorý treba uviesť je, že má dopad aj na našu psychickú kondíciu , kedy redukuje stres, chronickú únavu a bolesť. 

SM SYSTÉM

SM systém, alebo podľa novej terminológie Špirálna stabilizácia chrbtice je komplexné cvičenie, ktoré kompenzuje problémy pohybového aparátu, predlžuje skrátené svaly a upravuje držanie tela. Stabilizuje svaly v celom tele počas nastavenia v pozícii s optimálne koordinovaným pohybom.  Vzniká dynamický stabilizačný svalový korzet. 

Pri cvičení je dôležitá pozícia cviku, jeho charakter, použitá sila, rýchlosť  a intenzita cvičenia.

Cieľom je vyvolať trakčnú silu v oblasti medzistavcových platničiek. Využívame na to práve aktiváciu špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. 

SM systém má množstvo prínosov či už pre ľudí s poruchou medzistavcových platničiek, skoliózy, problémy po operácii chrbtice, zlepšuje funkciu vnútorných orgánov a celkovo spevňuje telo. Je vhodné pre prekrvenie a regeneráciu svalového aparátu a šliach taktiež pre nápravu prirodzených pohybových vzorcov (chôdza či beh) či pre samotnú prevenciu Vášho zdravia. 

ZDRAVÝ CHRBÁT

Moderný urýchlený životný štýl dnešnej doby a s tým spojené časté sedavé zamestnanie neprispieva k správnemu zdravému a hlavne komfortnému držaniu tela. Bolesť chrbta, je jedna z bolestí, ktoré patria k najčastejším zdravotným problémom na Slovensku. 

Hodiny zdravého chrbta sú zamerané na natiahnutie stuhnutých svalov, posilnenie svalového korzetu, správne držanie chodidla, od ktorého sa celý náš postoj odvíja. 

Vďaka pravidelnému precvičovaniu Vášho tela, práve cvikmi na to určenými, sa Vaše telo naučí správnemu držaniu, zbaví diskomfortu v pohybe počas bežných  dní.

Hodiny precvičujú kvalitní lektori, ktorí svoje vedomosti neustál rozvíjajú.