Power Joga

Power joga je dynamickejšia ako klasická joga. Je to kondičný štýl cvičenia, ktorý je silovo náročnejší. Stále však zachováva podstatu jogy prepojením slobodného pohybu s plynulým dýchaním, koncentráciou mysle a bdelým pozorovaním. Prechod z pozície do pozície je plynulý, v súlade s dýchaním. Dych nie je zadržiavaný, svaly na svoje fungovanie potrebujú dostatočný prísun kyslíka.

Niektorí priaznivci tradičnej jogy nazývajú power jogu moderným alebo novodobým štýlom jogy, lebo sa viac zameriava na dynamické telesné cvičenie a menej sa zaoberá spirituálnou stránkou.

Moderná joga pre dnešnú dobu

Cvičenie power jogy zlepšuje prepojenie pohybového aparátu a centrálnej nervovej sústavy. Pomáha odstraňovať nesprávne pohybové návyky a svalové dysbalancie a zároveň zlepšuje fyzickú kondíciu, pomáha odbúravať stres a zlepšuje koncentráciu.

Dnešný životný štýl s nevyváženou stravou, nedostatkom pohybu a stresom vedie často k depresiám, psychosomatickým ochoreniam, či zanedbávaniu fyzickej kondície. Jedným z dôvodov, prečo sa power joga stáva stále populárnejšou je práve zlepšovanie fyzickej kondície, získanie pocitu harmónie a radosti z pohybu.

Power joga je odporúčaná fyzioterapeutmi z viacerých dôvodov

Power joga pre športovcov

Power joga je skvelá aj ako kompenzačné cvičenie pre športovcov. Predstavuje vlastne aktívnu formu strečingu a pomáha tak predchádzať úrazom. Zároveň pomáha športovcom získavať väčší rozsah pohybu, zlepšuje rýchlosť i obratnosť. Power joga tiež pomáha športovcom odstraňovať svalové dysbalancie, ktoré vznikajú jednostranným zaťažovaním zaťažovaním a preťažovaním svalových skupín.

Power joga v Trnave

Hodiny power jogy prebiehajú v našej jogovni v moderných priestoroch centra Kaloka v uvoľňujúcej atmosfére pod vedením skúsených lektorov. Každá lekcia začína úvodnou meditáciou. Samotné cvičenie prebieha podľa možností vlastného tela. Nikdy neprekračujeme hranicu, keď telo ešte nie je pripravené. Cvičenie vždy končí záverečnou meditáciou v ľahu.

Naša jogovňa je vybavená všetkými pomôckami na cvičenie jogy. Vieme zapožičať aj jogamatky, ale odporúčame používať vlastné. Na cvičenie jogy je vhodné pohodlné mierne obtiahnuté oblečenie, aby lektor dokázal správne pracovať s každým klientom.

Pravidelné cvičenie 2 až 3-krát do týždňa rýchlo prináša prvé výsledky. Nájdite si na seba čas a prihláste sa power jogu ešte dnes.