Športová fyzioterapia

Športová fyzioterapia

Venujete sa športu na vrcholovej alebo výkonnostnej úrovni? Trápia vás chronické bolesti? Športový fyzioterapeut pomôže aj vám. Zameriava sa na pomoc pri chronických problémoch pohybového aparátu, ktoré sú spôsobené jednostranným dlhodobým zaťažovaním alebo úrazom. Rovnako môže športový fyzioterapeut pomôcť aj pri akútnych poúrazových stavoch. 

Pri vrcholovom športe vznikajú vplyvom jednostranného zaťaženia svalového aparátu dysbalancie, ktoré majú dlhodobý negatívny dopad na pohybový aparát. Športová fyzioterapia pomáha pri väčšine problémov pohybového systému a zároveň pôsobí ako prevencia proti zraneniam pre športovcov na rôznej úrovni.

Športový fyzioterapeut a jeho úloha

Predstava športovca o športovej fyzioterapii sa zvyčajne zužuje na aplikáciu tejpu pred samotným výkonom a masáž na uvoľnenie svalstva po výkone. Úloha športového fyzioterapeuta je však omnoho náročnejšia. 

Množstvo pohybových stereotypov je daných konkrétnym športom. K nim sa pridávajú stereotypy vlastné konkrétnemu športovcovi. Požiadavky vrcholového športovca na telo sú podstatne vyššie ako pri bežných každodenných aktivitách ako napríklad napríklad chôdza. To spôsobuje podstatne vyššie zaťaženie svalov, šliach, väzív a kĺbov. Vyššie zaťaženie znamená aj vyššie riziko zranení. Športový fyzioterapeut musí počas vstupného vyšetrenia oddeliť žiaduce a prínosné pohybové stereotypy od rizikových a škodlivých. 

Športová fyzioterapia sa samozrejme zameriava aj na prevenciu zranení a regeneráciu po športovom výkone.

Športový fyzioterapeut sa zameriava na

Športový fyzioterapeut v Trnave a Piešťanoch

V modernom centre Kaloka náš skúsený tím najprv športovca diagnostikuje priamo pri jeho športovej činnosti a následne ergonomicky napraví postúru do optimálnej pozície. Detailnou diagnostikou odhalíme skryté príčiny bližšie nešpecifických bolestí spojených so zlými pohybovými stereotypmi, svalovými dysbalanciami alebo dlhodobým preťažovaním. 

Individuálne zvoleným prístupom ku každému športovcovi sa snažíme predchádzať zraneniam a dlhodobému jednostrannému preťažovaniu pohybového aparátu. Bez ohľadu na to, či je preťaženie spôsobené následkami starších zranení alebo nesprávnych pohybových stereotypov.

Pri zraneniach je našu prvoradou úlohou čo najskorší návrat k plnej športovej záťaži. Fyzioterapeut v spolupráci s trénermi pripravuje športovcov na návrat do tréningového cyklu.