Magnetoterapia

Liečivý magnet – z histórie

Liečenie magnetom poznali už naši dávni predkovia. Magnetit – liečivý magnet bol využívaný už v staroveku aj stredoveku. Naši predkovia zistili, že keď sa tento minerál prikladá na bolestivé miesta, prinesie úľavu od bolesti a urýchli proces hojenia. 

Slovo magnet je pravdepodobne odvodené od názvu gréckeho mesta Magnesia (dnes Turecko), kde sa hojne vyskytoval minerál magnetit.

Magnetoterapia – najstaršia forma fyzikálnej terapie

Účinky magnetoterapie využívala Kleopatra, používal ju Hippokrates. V 16. storočí nemecký lekár Paracelsus vyhlásil, že magnet je majstrovským dielom lekárskej vedy.

Ako funguje magnetoterapia

Magnetoterapia je nenávyková neinvazívna liečba. Využíva liečebné účinky magnetického poľa na tkanivá. Spočíva v pôsobení stáleho, či striedavého umelého magnetického poľa na ľudské telo. Magnetoterapia sa väčšinou aplikuje ako doplnková liečba popri inej fyzioterapeutickej liečbe.

Pulzná magnetoterapia

Základom magnetoterapie je pôsobenie špecifického magnetického poľa na ľudské telo. Metabolické procesy buniek sú ovplyvňované pulzným magnetickým poľom. Počas magnetoterapie prichádza k zlepšeniu prísunu kyslíka, živín ak k zvýšenej látkovej výmene. To je základnou podmienkou k urýchleniu procesu hojenia. Dá sa konštatovať, že pulzná magnetoterapia aktivuje samoliečiace a regeneračné procesy na bunkovej úrovni.

Magnetoterapia - účinky

Ako prebieha magnetoterapia

Magnetoterapia prebieha v našom centre Kaloka v Trnave a Piešťanoch pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta. Samotnej terapii predchádza správne určenie diagnózy a následného liečebného postupu.

Dĺžka magnetoterapeutického ošetrenia sa pohybuje od 10 do 60 minút.

Magnetoterapia kontraindikácie

Magnetoterapia sa neodporúča v prípadoch ako:

Má magnetoterapia nežiadúce účinky?

Terapia magnetom nie je návyková a je bezpečná. Pri správnej aplikácii nemá magnetoterapia nežiadúce účinky. Dôležitá je pravidelnosť a postupné predlžovanie času terapie. Pri odbornej aplikácii magnetoterapie nie je možné sa predávkovať.