Liečba ultrazvukom

Liečba ultrazvukom patrí do skupiny procedúr elektroliečby a je špeciálnym druhom tepelnej liečby (termoliečby). Ultrazvuk pomáha pri akútnej bolesti, chronickej bolesti, zmierňuje svalové kŕče, potláča zápalové procesy a podporuje hojenie. Obrovskou výhodou terapie ultrazvukom je ošetrenie veľkej plochy s prienikom ultrazvukových vĺn až do hĺbky 4 cm.

História liečby ultrazvukom

Ultrazvuk sa v terapii používa už viac ako 60 rokov. Už v roku 1922 bol v Nemecku patentovaný prvý prístroj na ultrazvukovú terapiu. Po II. svetovej vojne sa liečba ultrazvukom začala rozširovať v Európe aj Spojených štátoch amerických v masovejšom meradle.

Ako funguje ultrazvuk

Ultrazvukový prístroj vytvára ultrazvukové vlny. Tie prenikajú hlboko do tkanív, kde pôsobia na bunkovej úrovni. 

Ultrazvukové vlny pri prechode cez pokožku vyvolávajú vibráciu tkaniva. Mechanické vlnenie je absorbované tkanivom, kde sa mechanická energia vĺn premieňa na energiu tepelnú. Tak dochádza k zvýšeniu teploty hlboko uložených tkanív. Generované teplo môže pomôcť pri urýchľovaní hojenia, eliminácii bolesti a uvoľňovaní väzov aj svalových tkanív.

Liečba ultrazvukom vo fyzioterapii

Liečba ultrazvukom sa realizuje prostredníctvom hlavice emitujúcej ultrazvukové vlny. Hlavica ultrazvukového prístroja sa plynule kĺže po pokožke 5 – 15 minút. Terapia sa môže aplikovať raz denne pri akútnych ochoreniach, alebo s nižšou frekvenciou pri chronických ochoreniach.

Vzhľadom na indikácie sa liečba ultrazvukom aplikuje v rôznej intenzite a frekvencii dávok. Ultrazvuk aplikuje fyzioterapeut rotačnými pohybmi hlavicou, priamo na postihnuté miesto.

Liečba laserom

Laserová terapia prebieha na základe zistenej diagnózy, teda na základe aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Liečebná procedúra trvá niekoľko minút a je potrebné ju opakovať v pravidelných intervaloch. Počas terapie je nutné si chrániť oči špeciálnymi okuliarmi.

Laserový lúč je schopný preniknúť do hĺbky až 10 cm. Ovplyvňuje aj tkanivové štruktúry, ktoré sú uložené hlbšie pod kožou. Laser má biostimulačné, analgetické a protizápalové účinky, preto má veľmi široký záber využitia. Hlavnými zložkami liečby laserom sú biostimulačné (urýchľuje proces hojenia), analgetické (potláčajúce bolesť), a antiflogistické (protizápalové) účinky. Ďalšou z výhod liečby laserom je rýchly nástup účinkov, ktoré urýchľujú celkovú liečbu.

Liečbu ultrazvukom odporúčame pri

Liečebné účinky ultrazvukovej terapie

Liečba ultrazvukom kontraindikácie

Takmer každá liečebná metóda má svoje kontraindikácie. Výnimkou nie je ani liečba ultrazvukom. Terapia ultrazvukom sa vo všeobecnosti neodporúča pre deti a dorast. Práve kvôli rastu sa nesmie aplikovať do oblastí rastových štrbín. Ultrazvuk sa taktiež nesmie podávať na miestach kde sa nachádzajú kostené výčnelky ako lakeť, členok či panva.

Kontraindikačné oblasti pre liečbu ultrazvukom