Vstupné vyšetrenie pre deti

Detský fyzioterapeut - vstupné vyšetrenie

V našom centre Kaloka kladieme veľký dôraz na individuálny prístup k terapii. Vstupné vyšetrenie nám umožní nastaviť efektívny postup terapie aj tréningov. Počas vstupného vyšetrenia fyzioterapeut vykoná komplexnú analýzu súčasného stavu a vypracuje fyzioterapeutický plán.  Špeciálny individuálny prístup venujeme aj našim najmenším – deťom. 

Vyšetrenie detí u detského fyzioterapeuta aj priebeh samotnej terapie má svoje špecifiká. Celý proces prebieha pod dohľadom skúseného detského fyzioterapeuta hravou formou.

Problémy s držaním tela začínajú v detstve

Deti v dnešnej dobe trávia extrémne veľa času sedením – pri domácich úlohách, pri mobiloch, tabletoch, notebookoch. Pohybové vzorce správania sa v posledných dekádach dramaticky zmenili. Deti majú málo pohybu. Veľa času trávia sedením, ležaním aj v rôznych neprirodzených polohách. Telo si tak už v útlom veku osvojuje nesprávne návyky, ktoré si zafixuje a prenesie do dospelosti. Držanie tela (postúra) nie je ideálne a tieto návyky spôsobujú vo vyššom veku množstvo problémov ako sú bolesti kĺbov, chrbtice, hlavy a ďalšie.

Komplexné vyšetrenie u detského fyzioterapeuta

Počas vstupného vyšetrenia vykoná detský fyzioterapeut kompletné vyšetrenie pohybového aparátu dieťaťa. Vstupné vyšetrenie pomôže odhaliť príčinu aktuálnych problémov. Zároveň môže indikovať ťažkosti, ktoré sa prejavia neskôr.

Vyšetrenie u detského fyzioterapeuta zahŕňa

Detský fyzioterapeut na základe vyšetrenia a individuálnych potrieb dieťaťa odporučí vhodný postup na odstránenie súčasných problémov.

Vyšetrenie u detského fyzioterapeuta zvyčajne trvá 30 – 50 minút. 

Vstupné vyšetrenie aj terapia prebiehajú v našom centre Kaloka v Trnave, alebo v Piešťanoch. Vždy sa uskutočňujú pod dohľadom osvedčeného fyzioterapeuta so skúsenosťami s prácou s deťmi.

Najčastejšie problémy ktoré diagnostikuje detský fyzioterapeut