Mäkké techniky

Mäkké techniky je termín, ktorý označuje pomerne zložitý proces, počas ktorého terapeut alebo vyšetrujúci lekár vykonáva presne učený sled pohybov. Mäkké techniky patria do manuálnej medicíny a sú súčasťou terapie aj diagnostiky reflexných zmien v jednotlivých vrstvách kože. Pohyby, ktoré terapeut vykonáva, využívajú nielen tlak na príslušné body v mäkkých tkanivách, ale aj posun fasciíí, ľahký strečing a preťahovanie kože.

Primárnym cieľom je uvoľnenie a obnova funkcie mäkkých tkanív. Tie sú neúmerne zaťažované hlavne hlavne v dôsledku sedavého zamestnania, alebo intenzívneho športovania. To sa prejavuje svalovým napätím, spazmami, alebo lokálnym stvrdnutím (myogelóza). Mäkké techniky využívajú len časť reflexných bodov na tele, majú ale podobný účinok ako reflexná masáž chrbta. Nepoužíva sa pri nich olej.

Medzi najpoužívanejšie techniky v súčasnosti patrí uvoľňovanie chrbta a krčnej chrbtice. Žiaľ aj toto je dôsledok dnešnej rýchlej doby a sedavého zamestnania.

Ako fungujú mäkké techniky

Ide v podstate o liečebnú metódu rehabilitácie, ktorá aktívne ovplyvňuje segmenty v rámci vrstiev mäkkých tkanív – koža, podkožie, fascia, sval. Terapia začína zameraním sa na povrchové vrstvy – koža a podkožie. Potom sa prechádza k hlbšie uloženým vrstvám – fascia a sval. Všetky mäkké techniky vykonávaj ručne skúsený profesionálny terapeut.

Mäkké techniky priamo ovplyvňujú tkanivá pričom dochádza k uvoľneniu napätia medzi jednotlivými vrstvami a tým sa zlepšujú ich elastické vlastnosti. Zároveň tak prichádza k pocitu úľavy, či zmierneniu napätia.

Využitie mäkkých techník

Účinky terapie

Účinok mäkkých techník je badateľný hneď po skončení terapie. Prejavuje sa tepelným efektom a pocitom úľavy a uvoľnenia. Použitý tlak je oproti masáži väčší, preto je možné 1-2 dni po ošetrení pociťovať miernu bolesť. Tá však rýchlo ustúpi.

Mäkké techniky v centre Kaloka

Pri prvej návšteve profesionálny terapeut diagnostikuje aktuálny stav. Následne po dohode s pacientom určí dĺžku a frekvenciu terapie.

Kontraindikácie mäkkých techník