FYZIO LETNÝ TÁBOR plný pohybu v KALOKA

FYZIO LETNÝ TÁBOR plný pohybu v KALOKA

Termín: 14.08. – 18-08.2023

Čas prevádzky: 7:15 – 16:00

Tábor je určený pre deti vo veku: od 8 do 13 rokov

Miesto konania:
Fyziatricko-rehabilitačné Zdravotnícke zariadenie KALOKA

Maximálny počet účastníkov tábora: 18

Zameranie tábora:

 • osvojenie si správnych pohybových vzorcov hravou formou,
 • edukácia o pohybe a strave formou prezentácie a besedy
 • ukotvenie radosti z pohybu v skoršom veku
 • podpora kolektívnych športov
 • podpora vyjadrenia individuality pomocou tanca či  hereckých aktivít

Cena tábora: 199€

Pri vyplatení zálohy 50€ do 31.05. – 10% zľava na celý turnus: 180€

Termín odovzdania záväznej prihlášky
do 30.04.2023

Termín vyplatenia zálohy 50 €
do 15.05.2023

Termín vyplatenia plnej sumy
do 16.06.2023

Čo tábor obsahuje?

 • Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom

Vyšetrenie podoskopom

Kinesteticko-diferenciačné schopnosti

Rovnováhová schopnosť

Rytmická schopnosť

 • 2 x prezentácie a diskusia s odborníkmi na stravu a pohyb – podané hravou formou a záverečným kvízom
 • 2x cvičenie s fyzioterapeutom
 • 1x joga
 • 1x kolektívne hry
 • 2x funkčný tréning
 • Kreatívna hodinka

– výroba loga Kaloka z dreva

– výroba dizajnu vlastných Kaloka ruksakov

– angličtina hrou

 • 5x tanec s hereckými aktivitami
 • Filmovačka v jogovni s pukancami
 • Výlet do aqua-parku
 • Celodenná strava – desiata, obed, olovrant a pitný režim
 • Veľké piatkové prekvapenie
 • Odmeny, diplomi, zmrzlina,
 • Poistenie dieťaťa – Alianz
 • Spracované fotky, videá z celého týždňa budú zaslané na mailovú adresu rodičov

14.08.2023 PONDELOK

 • Ranné schádzanie sa, zoznamovačka
 • Vstupné vyšetrenie a testy s fyzioterapeutom
 • Desiata
 • Funkčný tréning s trénerom
 • OBED
 • Kreatívna hodinka – maľovanie ruksakov Kaloka
 • olovrant
 • Tanec s hereckými aktivitami ( hádaj kto som, vyjadri pohybom dnešný deň, rytmika a priestorové vnímanie, aktivity na rozvoj kolektívu)

15.08.2023 UTOROK

 • Prezentácia na tému – Zdravé jedlo chutí, následne besiedka a ochutnávka
 • Desiata
 • Joga a zvukoterapia
 • Obed
 • Kreatívna hodinka – výroba z dreva
 • olovrant
 • Tanec s hereckými aktivitami (práca v dvojicicach, improvizácia na vybranú tému, zrkadlový pohyb)

16.08.2023 STREDA

 • Cvičenie s fyzioterapeutom formou hry
 • Desiata
 • Výlet do Aqua-parku Trnava
 • Obed – Pizza
 • Kreatívna hodinka – angličtina hrou – pomenuj všetky časti tela v anglickom jazyku
 • Olovrant
 • Tanec s hereckými aktivitami ( nácvik herecko-tanečnej zostavy na piatkové prekvapenie)

17.08.2023

 • Prezentácia na tému – Radosť z pohybu, následne besiedka
 • Desiata
 • Funkčný tréning s trénerom
 • Obed
 • Filmovačka v jogovni s pukancami + olovrant
 • Tanec s prvkami herectva ( tanečno-herecké aktivity a súťaže, nácvik tanečno-hereckej zostavy na piatok )

18.08.2023

 • Cvičenie s fyzioterapeutom formou hry
 • Desiata
 • Loptové hry s trénerom na vzduchu  ( v prípade dažďu – presun do telocvične )
 • Obed
 • olovrant
 • PREKVAPENIE
 • Fotenie, lúčenie, podpisy a voľná zábava

POZNÁMKY:

 • Na jeden turnus sa musí prihlásiť minimálny počet 15 detí, inak nebude otvorený.
 • Na jeden turnus sa môže prihlásiť maximálny počet 18 detí.
 • Denná doba trvania tábora je od 7:30 do 16:00 hod. Neskoršie vyzdvihnutie dieťaťa (príp. skoršie privezenie dieťaťa) je možné po dohode vopred s vedúcim tábora.
 • Stravovanie zahŕňa desiatu, obed, olovrant a pitný režim.
 • Strava je zabezpečená 4x v reštaurácii Merkur a jeden krát v reštaurácii Relax.
 • Možnosť prihlásenia – je cez Formulár, ktorý nájdete na stránke: www.kaloka.sk, v prípade nejasností sa ozvite na tel.čísle 0948200241
 • Termín odovzdania záväznej prihlášky   do  30.04.2023
 • Termín vyplatenia zálohy  50€                  do 15.05.2023
 • Termín vyplatenia plnej sumy                   do  16.06.2023
 • V prípade vyplatenia zálohy do 31.05. získavate 10% zľavu na celý turnus

Pri platbe na účet, do poznámky prosím uveďte: Len meno a priezvisko dieťaťa + dátum turnusu 

 • Doplatok je možné aj v hotovosti na mieste v KALOKA ( Suchovská 5, Trnava ) – na recepcii.
 • POZOR! Ak ste v registračnom formulári uviedli záujem o Rekreačný poukaz – je potrebné každú splátku uhradiť cez účet:
  SK04 8330 0000 0022 0204 5521  
 • Záloha 50€ je nevratná
 • Odhlásenie sa z tábora je možné bezplatne 2 týždne pred jeho konaním – aj v tomto prípade je záloha nevratná, vratný je len doplatok
 • Odhlásenie sa z tábora menej ako 2 týždne pred jeho začatím sa platí storno poplatok vo výške 75% z plnej sumy
 • Odhlásenie sa z tábora menej ako 1 týždeň pred jeho začatím, prípade počas tábora sa ráta storno v plnej výške turnusu
 • V prípade zrušenia záujmu pri protipandemických opatreniach COVID 19 bude záujemcovi vrátená plná suma
 • Možnosť využiť rekreačný príspevok na Fyzio Letný tábor – avšak, potreba nahlásenia je do 1.8.2023