Denný letný zážitkový tábor KALOKA 2024​

DENNÝ LETNÝ
ZÁŽITKOVÝ TÁBOR KALOKA 2024

Termín: 15.07. – 23-08.2024

Čas prevádzky: 7:00 – 16:30

Tábor je určený pre deti vo veku: od 5 do 13 rokov

Cena pre dieťa: 189 €
V prípade vyplatenia zálohy do 20.05.2024 cena za dieťa je 179€, druhého súrodenca 169€.

Turnusy:
 • B: 15.07. – 19.07.2024
 • C: 22.07. – 26.07.2024
 • D: 29.07. – 02.08.2024
 • E: 05.08. – 09.08.2024
 • G: 19.08. – 23.08.2024
PROGRAM:
 • DENNÉ CVIČENIE S FYZIOTERAPEUTMI A TRÉNERMI
 • HRAVÁ ANGLIČTINA
 • TVORIVÉ DIELNE
 • VÝLETY
 • KINO KALOKA
 • ZVUKOTERAPIA
 • CANESTOTERAPIA
 • ŠPORTOVÉ HRY
 • GOLF
 • FOOTGOLF
 • BASEBALL
 • ZÁBAVA
 • ZOO

Turnus B: 15.7.2023 – 19.7.2023

 • Tábor je určený pre deti: od 5 rokov do 13 rokov.
 • V čase: od 7.00 – 16.00h po dohode vieme zabezpečiť dozor do 16.30h
 • Min. počet detí : 20
 • Max. počet detí : 40
 • Cena turnusu 189 €
 • V prípade vyplatenia zálohy 50€ do 20.05.2024 – cena za dieťa je
  179€, druhého súrodenca 169€.
 • Možnosť využitia Rekreačného poukazu
 • Možnosť platby i na 3 splátky- /apríl-máj-jún/ .
 • Celý turnus je vedený pod dohľadom skúsenými pedagógmi
  a animátormi.

V cene tábora a  program tábora:

 • 3x Celodenná strava, pitný režim, ovocie – vítaní sú i bezlepkoví,
  bezlaktózoví kamaráti!
 • 5 x Cvičenie – HRAVO a ZDRAVO s fyzioterapeutom, trénerom KALOKA.
 • 2x hodina – HRAVÁ ANGLIČTINA – s lektorom z ELA Jazykovky.
 • Celodenný turistický výlet : Na Jahodník a prehliadka jaskyne Driny.
 • Návšteva športoviska : Golfové ihrisko.
 • Tričko s logom tábora.
 • Šiltovka.
 • Fotoalbum, videá.
 • Zvukoterapia s Ninkou.
 • Beseda o zdravej výžive s Ľubicou.
 • Prednáška o zdravých nožičkách s fyzioterapeutom.
 • Sledovanie filmovej rozprávky v Kaloke.
 • Športové hry, spoločenské hry, animátorské hry
 • Zábavno – pohybový animačný program s animátormi.
 • Zumba pre deti s Ivkou,
 • Ukážky cvičenia karate a džuda s Martinom a Michalom.
 • Zábavné popoludnie v Promenáde
 • Športové popoludnie v školskom areáli ZŠ Kubinu.
 • Canestoterapia so psíkom CHessom
 • Beseda so športovcami, policajtmi.
 • Tvorivé dielničky pre šikovné detičky.
 • Celý turnus vedený skúseným pedagógmi a animátormi.
 • Zmrzlina, odmeny, diplom.
 • Olympiáda tábora.
 • Piatok plný prekvapenia- aktivity pre deti.
 • Doprava autobusom.
 • Poistenie dieťaťa.
 • Pedagogický dozor, animátori, fyzioterapeuti, tréneri, zdravotník.
 • Pomôcky pre deti v ramci všetkých športových aktivít,
 • Kupón – 10 € na masáž, alebo fyzio cvičenie pre dieťa alebo rodiča

Turnus C: 22.7.2023 – 26.7.2024

 • Tábor je určený pre deti: od 5 rokov do 13 rokov.
 • V čase: od 7.00 – 16.00h po dohode vieme zabezpečiť dozor do 16.30h
 • Min.počet detí: 20
 • Max. počet detí: 40
 • Cena turnusu 189 €
 • V prípade vyplatenia zálohy 50€ do 20.05.2024 – cena za dieťa je 179€,
  druhého súrodenca 169€.
 • Možnosť využitia Rekreačného poukazu.
 • Možnosť platby i na 3 splátky- /apríl-máj-jún/ .
 • Celý turnus vedený skúsenými pedagógmi a animátormi.

V cene tábora a  program tábora:

 • 3x celodenná strava, pitný režim, vítaní sú i bezlepkoví/ bezlaktózoví
  kamaráti!
 • 5x cvičenie – HRAVO a ZDRAVO s fyzioterapeutom, trénerom KALOKA,
 • 2 x hodina – HRAVÁ ANGLIČTINA – s lektorom z ELA Jazykovky,
 • Celodenný výlet do Smoleníc : – návšteva Medovina – Včelovina,
  aktivity a tvorivé dielničky.
 • Zábavné popoludnie s animátormi v parku v Smoleniciach,
 • Návšteva BK Angels Trnava –
 • Beseda o zdravej výžive s Ľubicou.
 • Prednáška o zdravých nožičkách s fyzioterapeutom.
 • Tričko s logom tábora.
 • Šiltovka.
 • Fotoalbum, videá.
 • Sledovanie filmovej rozprávky v Kaloke.
 • Športové hry, spoločenské hry, animátorské hry
 • Zábavné popoludnie v Promenáde.
 • Zumba pre deti s Ivkou.
 • Ukážky cvičenia karate a džuda s Martinom a Michalom.
 • Športové popoludnie v školskom areali ZŠ Kubinu.
 • Canestoterapia so psíkom CHessom
 • Beseda so športovcami, učastníčkami olympiady V. a M. Hockovými
 • Tvorivé dielničky pre šikovné detičky.
 • Celý turnus vedený skúseným pedagógmi a animátormi.
 • Zmrzlina, odmeny, diplom.
 • Športová Olympiáda tábora.
 • Piatok plný prekvapenia- aktivity pre deti.
 • Doprava autobusom.
 • Poistenie dieťaťa.
 • pomôcky pre deti v ramci všetkých športových aktivít,
 • pedagogický dozor, animátori, fyzioterapeuti, tréneri, zdravotník.
 • Kupón – 10 € na masáž, alebo fyzio cvičenie pre dieťa alebo rodiča

Turnus D: 29.7.2024 – 2.8.2024

 • Tábor je určený pre deti: od 5 rokov do 13 rokov.
 • V čase: od 7.00 – 16.00h po dohode vieme zabezpečiť dozor do 16.30h
 • Min. počet detí: 20
 • Max. počet detí: 40
 • Cena turnusu 189 €
 • V prípade vyplatenia zálohy 50€ do 20.05.2024 – cena za dieťa je 179€,
  druhého súrodenca 169€.
 • Možnosť využitia Rekreačného poukazu.
 • Možnosť platby i na 3 splátky- /apríl-máj-jún/
 • Vedený celý turnus skúseným pedagógmi a animátormi

V cene tábora a  program tábora:

 • 3 x celodenná strava, pitný režim, vítaní sú i bezlepkoví/ bezlaktózoví
  kamaráti!
 • 5 x cvičenie – HRAVO a ZDRAVO s fyzioterapeutom, trénerom KALOKA,
 • 2 x hodiny – HRAVÁ ANGLIČTINA – s lektorom ELA Jazykovky,
 • Turistický výlet : k Hlbočianskému  vodopádu, prehliadka
  Smolenického zámku.
 • Návšteva Dopravného ihriska v Trnave.
 • Beseda o zdravej výžive s Ľubicou.
 • Prednáška o zdravých nožičkách s fyzioterapeutom.
 • Tričko s logom tábora.
 • Šiltovka.
 • Fotoalbum, videá.
 • Zábavné popoludnie v Promenáde.
 • Sledovanie filmovej rozprávky v Kaloke.
 • Športové hry, spoločenské hry, animátorské hry
 • Zumba pre deti s Ivkou.
 • Ukážky cvičenia karate a džuda s Martinom a Michalom.
 • Športové popoludnie v školskom areali ZŠ Kubinu.
 • Canestoterapia so psíkom CHessom
 • Beseda so športovcami, policajtmi.
 • Tvorivé dielničky pre šikovné detičky.
 • Celý turnus vedený skúseným pedagógmi a animátormi.
 • Zmrzlina, odmeny, diplom.
 • Športová Olympiáda tábora.
 • Piatok plný prekvapenia- aktivity pre deti.
 • Doprava autobusom.
 • Poistenie dieťaťa.
 • Pedagogický dozor, animátori, fyzioterapeuti, tréneri, zdravotník.
 • pomôcky pre deti v ramci všetkých športových aktivít,
 • Kupón – 10 € na masáž, alebo fyzio cvičenie pre dieťa alebo rodiča.

Turnus E: 5.8.2024 – 9.8.2024

 • Tábor je určený pre deti: od 5 rokov do 13 rokov.
 • V čase: od 7.00 – 16.00h po dohode vieme zabezpečiť dozor do 16.30h
 • Min. počet detí: 20
 • Max. počet detí: 40
 • Cena turnusu 189 €
 • V prípade vyplatenia zálohy 50€ do 20.05.2024 – cena za dieťa je 179€,
  druhého súrodeneca 169€.
 • Možnosť využitia Rekreačného poukazu.
 • Možnosť platby i na 3 splátky- /apríl-máj-jún/ .
 • Celý turnus vedený skúsenými pedagógmi a animátormi.

V cene tábora a  program tábora:

 • 3x celodenná strava, pitný režim, vítaní sú i bezlepkoví/ bezlaktózoví
  kamaráti!
 • 5 x cvičenie – HRAVO a ZDRAVO s fyzioterapeutom, trénerom KALOKA,
 • 2 hodiny – HRAVÁ ANGLIČTINA – s lektorom ELA Jazykovky,
 • Celodenný výlet : EKO Park Piešťany, zábavné centrum v EKO Parku.
 • Návšteva Baseballového Klubu Angels Trnava. Ukážky hry, nácvik hry.
 • Beseda o zdravej výžive s Ľubicou.
 • Prednáška o zdravých nožičkách s fyzioterapeutom.
 • Tričko s logom tábora.
 • Šiltovka.
 • Fotoalbum, videá.
 • Zábavné popoludnie v Promenáde.
 • Sledovanie filmovej rozprávky v Kaloke.
 • Športové hry, spoločenské hry, animátorské hry
 • Zumba pre deti s Ivkou.
 • Ukážky cvičenia karate a džuda s Martinom a Michalom.
 • Športové popoludnie v školskom areáli ZŠ Kubinu.
 • Canestoterapia so psíkom CHessom.
 • Beseda so športovcami, policajtmi.
 • Tvorivé dielničky pre šikovné detičky.
 • Celý turnus vedený skúseným pedagógmi a animátormi.
 • Zmrzlina, odmeny, diplom
 • Športová Olympiáda tábora.
 • Piatok plný prekvapenia- aktivity pre deti.
 • Doprava autobusom.
 • Poistenie dieťaťa.
 • Pedagogický dozor, animátori, fyzioterapeuti, tréneri, zdravotník.
 • Pomôcky pre deti v rámci všetkých športových aktivít,
 • Kupón – 10 € na masáž, alebo fyzio cvičenie pre dieťa alebo rodiča

Turnus G: 19.8.2024 – 23.8.2024

 • Tábor je určený pre deti: od 5 rokov do 13 rokov.
 • V čase: od 7.00 – 16.00h po dohode vieme zabezpečiť dozor do 16.30h
 • Min. počet detí: 20
 • Max. počet detí: 40
 • Cena turnusu 189 €
 • V prípade vyplatenia zálohy 50€ do 20.05.2024 – cena 179€, druhý
  súrodenec 169€
 • Možnosť využitia rekreačného príspevku.
 • Možnosť platby i na 3 splátky- /apríl-máj-jún/.
 • Celý turnus vedený skúsenými pedagógmi a animátormi.

V cene tábora a program tábora:

 • 3x celodenná strava, pitný režim, vítaní sú i bezlepkoví/ bezlaktózoví
  kamaráti!
 • 5 x cvičenie – HRAVO a ZDRAVO s fyzioterapeutom, trénerom KALOKA,
 • 2 hodiny – HRAVÁ ANGLIČTINA – s lektorom ELA Jazykovky,
 • Celodenný výlet Múzeum včelárstva na Slovensku,
 • Prehliadka: Oáza Sibírskeho tigra- dobrovoľná podpora tigrov,
  možnosť priniesť vlastné krmivo- kuracinu – stehná.
 • Návšteva športoviska : Golfové ihrisko.
 • Beseda o zdravej výžive s Ľubicou.
 • Prednáška o zdravých nožičkách s fyzioterapeutom.
 • Tričko s logom tábora.
 • Šiltovka.
 • Fotoalbum, videá.
 • Zábavné popoludnie v Promenáde.
 • Sledovanie filmovej rozprávky v Kaloke.
 • Športové hry, spoločenské hry, animátorské hry
 • Zumba pre deti s Ivkou.
 • Ukážky cvičenia karate a džuda s Martinom a Michalom.
 • Športové popoludnie v školskom areáli ZŠ Kubinu.
 • Canestoterapia so psíkom CHessom.
 • Beseda so športovcami učastníčkami olympiady V. a M. Hockovými.
 • Tvorivé dielničky pre šikovné detičky.
 • Celý turnus vedený skúseným pedagógmi a animátormi.
 • Zmrzlina, odmeny, diplom
 • Športová Olympiáda tábora.
 • Piatok plný prekvapenia- aktivity pre deti.
 • Doprava autobusom.
 • Poistenie dieťaťa.
 • Pedagogický dozor, animátori, fyzioterapeuti, tréneri, zdravotník.
 • Pomôcky pre deti v rámci všetkých športových aktivít,
 • Kupón – 10 € na masáž, alebo fyzio cvičenie pre dieťa alebo rodiča

PODMIENKY

Povinná výbava dieťaťa na tábor:

 • Prefotený zdravotný preukaz
 • Vytlačený a podpísaný papier ohľadom GDPR
 • Náhradné tričko.
 • Fľašu na vodu aspon 1 litrovú.
 • Športovú obuv, nie sandále !!!
 • Krém na opaľovanie.
 • Slnečné okuliare.
 • Repelent.
 • Pršiplášť.
 • Ak dieťa užíva lieky, je potrebné ich odovzdať na začiatku dňa
  vedúcemu tábora.
 • V prípade potreby vreckové.
 • Dostatočne veľký batoh, aby sa mu zmestil i olovrant, dieťa si po
  príchode do tábora preberá olovrant.

Možnosť prihlásenia – je cez prihlasovací formulár, v prípade nejasností sa ozvite na tel.čísle 0948 200 241.

 • Termín odovzdania záväznej prihlášky   do  30.04.2024
 • Termín vyplatenia zálohy  50€                do 20.05.2024
 • Termín vyplatenia plnej sumy                 do  20.06.2024
 • V prípade vyplatenia zálohy do 20.05 získavate 10€ zľavu na dieťa a
  10€ na dieťa druhé- platí len pre zážitkový tábor!

Záväznú prihlášku treba uhradiť na účet: č.ú: SK09 8330 0000 0028 0284 2188

Pri platbe na účet, do poznámky prosím uveďte: meno a priezvisko dieťaťa + turnus
a dátum turnusu ktorého sa zúčastní!

 • Doplatok je možné aj v hotovosti na mieste v KALOKA ( Suchovská 5,
  Trnava ) – na recepcii.
 • POZOR! Ak ste v registračnom formulári uviedli záujem o Rekreačný
  poukaz – je potrebné každú splátku uhradiť cez účet:
  SK09 8330 0000 0028 0284 2188  
 • Záloha 50€ je nevratná!
 • Odhlásenie sa z tábora je možné bezplatne 2 týždne pred jeho
  konaním – aj v tomto prípade je záloha nevratná, vratný je len doplatok.
 • Odhlásenie sa z tábora menej ako 2 týždne pred jeho začatím sa platí
  storno poplatok vo výške 75% z plnej sumy.
 • Odhlásenie sa z tábora menej ako 1 týždeň pred jeho začatím,
  prípade počas tábora sa ráta storno v plnej výške turnusu.
 • Presun z jedného turnusu do druhého turnusu je možný, ale záloha
  sa musí opätovne zaplatiť v novom turnuse, nakoľko i pri presune je
  záloha nevratná a zostáva v pôvodnom turnuse.
 • Možnosť využiť Rekreačný poukaz.
 • Možnosť platby i na 3 splátky- (apríl-máj-jún).

Zmena programu je vyhradená organizátorom tábora.

Program vypracovali: Bc. Ľ. Kobetičová, Mgr. M. Kozmová.

V Trnave 15.3.2024