Fyzioterapia pre deti

Fyzioterapia pre deti

Diagnostika a fyzioterapeutické vyšetrenie dieťaťa od 3 rokov do 15 rokov

V našom zariadení kladieme dôraz na individuálny prístup k terapii pacienta, preto je vstupná diagnostika podmienkou pre ďalšiu spoluprácu v rámci individuálnych terapií a tréningov. Naši fyzioterapeuti vykonajú podrobnú a komplexnú analýzu stavu každého pacienta a vypracujú fyzioterapeutický plán.

U detí k problémom veľkou časťou prispieva aj dnešná doba. Deti trávia veľa času sedením pri domácich úlohách, v aute, pri mobiloch a tabletoch a pohybu je čoraz menej, čo môže spôsobiť neideálne držanie tela (postúru).Telo si teda osvojuje neideálne pohybové návyky a prenesie si ich do dospelosti. Detská fyzioterapia je veľmi dôležitá z hľadiska zdravého vývoja dieťaťa. Pomáha predchádzať problémom, ktoré v súčasnosti trápia veľkú časť dospelých.

Zlepšuje kvalitu života a učí nielen deti, ale aj rodičov, ako čo najideálnejšie používať svoje telo.

Komplexné fyzioterapeutické vyšetrenie

Fyzioterapeut vykoná komplexné vyšetrenie pohybového aparátu Vášho dieťaťa, ktoré odhalí príčinu ťažkostí. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú anamnézu, rozhovor s rodičom, ktorý opisuje zdravotné ťažkosti dieťaťa, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, vyšetrenie pohybových stereotypov, špecifické testy, vyšetrenie prístrojom PRESS-CAM, APECS analýza, vyšetrenie stereotypu dýchania a mnohé iné podľa uváženia fyzioterapeuta.

Na základe vyšetrenia fyzioterapeut s ohľadom na individuálne potreby dieťaťa odporučí najvhodnejší postup na odstránenie problematického stavu.

Najčastejšie problémy s ktorými ku nám prichádza detský pacient:

  • spadnutá priečna/ pozdĺžna klenba
  • chybné držanie tela
  • skolióza
  • bolestivé a poúrazové stavy
  • pooperačné stavy
  • valgózne a varózne postavenie dolných končatín ( nohy do X, nohy do O)
  • syndróm pretrénovania u detských športovcov

Vyšetrenie detského pacienta a následná terapia má svoje špecifiká a vo väčšine prípadov prebieha formou hry.

Diagnostika a individuálne terapie prebiehajú so vzdelaným fyzioterapeutom. Diagnostika a terapie odporučené fyzioterapeutom prebiehajú v našom zariadení pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta pracujúceho s detskými pacientmi.

Hravo a zdravo

Ide o program , ktorý vyzdvihuje pohyb, jeho návyky, ktoré sú už od detstva jednou so základných činností zdravého ľudského organizmu. Pohyb zlepšuje kognitívne funkcie ( pozornosť, vnímanie, inteligenciu,pamäť, myslenie ) motorické funkcie ( koordinácia, rovnováha) a napomáha správnemu vývinu dieťaťa.

Deti s primeraným pohybom sú vytrvalé a silné, majú pevné a pružné kosti, lepší imunitný systém (obranyschopnosti a kardiovaskulárneho systému ). Pohyb podporuje tiež kreativitu, tvorivosť, kvalituspánku a reguluje hmotnosť.

Program trvá 3 mesiace, začína sa vstupnou diagnostikou, pokračuje 10tymi tréningami, ktoré sú stavané pre každé dieťa individuálne s cieľom vidieť na poslednej hodine = výstupná diagnostika, rozdiely a zlepšenia. 

Program je vhodný pre deti od 6rokov do 11 rokov.